PROBLEMET ÄR BÖRJAN PÅ LÖSNINGEN

 

Aktiebolaget FINIT är ett entreprenörsföretag som arbetar i gränslandet mellan affär, teknik och juridik för att utveckla lösningar som löser problem. Genom att vi har lång erfarenhet av både teknisk utveckling och affärs-/verksamhetsutveckling i komplexa legala miljöer, vet vi hur förändringsarbete ska läggas upp för att få genomslag i en organisation. En grundpelare i vårt arbete är struktur och tydlighet genom att t.ex. arbeta med processorientering ofta med agil metodik för att säkerställa att det som tas fram kan förankras i mottagande organisation.

Det här är vad vi gör

Innovation

Vi arbetar med innovation i alla former, både i våra egna projekt och som rådgivare till andra. Vi har arbetat med att ta fram ny hård och mjukvara för för fordonsindustrin, elektroniska tjänster för telekom, försvar, offentlig sektor och finans.

Just nu är vårt fokus på lösningar för att säkerställa den personliga integriteten.

Vi kan snabbt sätta samman team för att utveckla lösningar agilt i samverkan med en beställare.

Digitalisering

Vi har över 10 års erfarenhet av att digitalisera traditionella manuella processer. De projekt vi arbetar med har ofta höga legala och kvalitativa krav. Exempel på projekt är digitalisering av Kemikalieregister, avtalshantering och inregistrering av årsbokslut.

GDPR/

InfoSÄK

Vi har arbetat med tillämpning av PUL och andra särlagstiftningar kring information och personinformation. Vi har följt framväxten av GDPR och de olika tolkningarna i Europa och och bygger nu processtöd inför införandet. Vi har även sedan lång tid arbetat med immaterial- och tryckfrihetsrätt ur ett infromationssäkerhets-perspektiv.

Vi håller även regelbundet utbildningar och ger råd för utvecklingsinsatser som har beroenden till lagstiftningen. Vi  åtar oss även uppdrag som dataskyddsombud. 

Den lösning  vi tror på för att hantera GDPR utvecklar vi just nu under namnet Trapeza.


Legal compliance

Vi arbetar med att utveckla stöd för regelefterlevnad inom personinformation, bank, finans, försäkring och myndighetsutövning. Vi lägger upp strategier, genomför riskanalyser samt utformar och utvecklar systemstöd för att implemetera, dokumentera, analysera och styra regelefterlevnad. Vi arbetar till exempel med att implementera regelmotorer, sätta upp regelverk för beslut och bygga lösningar för automatiserade beslut, med eller utan AI -stöd.

Make things as simple as possible,

but not simpler

- Albert Einstein

Det här är Trapeza

För att skydda integriteten utan att bromsa upp digitaliseringen utvecklar vi en PIMS (Personal Imformation Management System) som ger individen makten över sin egen information.

 
 

Copyright AKTIEBOLAGET FINIT